viktig melding !

V-Ray Next for de fleste plattformer blir fortløpende oppdaterte til v5 .

Ved slipp av v5 for et bestemt plattform vil support for v3 opphøre samtidig for samme plattformen.

Dette innebærer også at oppgradering til v5 vil kun være mulig fra Next & ikke lengere fra v3.

Oppgradering fra v3 til Next før slipp vil gi mulighet for en senere oppgradering fra Next til v5

Oppgradering fra v3 V-Ray til Collection Årsleie vil gi avslag på 1. årets abonnement.

Ta kontakt hvis du/dere har spørsmål.

v-ray Edu Collections- nytt tilbud !

(for skoler,  universiteter ,  lærere,  studenter  etc)

Oppgradering  fra  Studentlisens  til  Commercial  nå  mulig

mer info