OBS!

Etter  7. juli  2022  blir  nye  lisenser  av  Phoenix  kun  levert  som  del  av  V-Ray  Collection  pakker.

Omfattende  Fluid Dynamics  simulator -  for Max & Maya. 

Skaper fotorealistiske hav, bølger, gass, flammer, røyk, tåke, vann etc - many forhåndsinnstillinger for raske resultater. Kommuniserer direkte med V-Ray .

Siste release av Phoenix FD v 3.x for Max -  v 3.14

Siste release av Phoenix FD v 4.x for Max -  v 4.41 for Max t.o.m v 2022

Ved  slipp  av  v5  opphører  salg  av  permanente  lisenser  og  oppgraderinger.