Infinity Innovations as er en ledende leverandør av visualiseringsløsninger for 3D/VR/AR
- til norske og skandinaviske brukere.
Siden oppstarten i 1996 har selskapet opparbeidet en stor og variert kundekrets.
Infinity Innovations har utstrakt ekspertise på den komplette 3D-prosessen
- fra modellering til visualisering, animasjon og sanntids-VR/AR & simulering.
Selskapet er hovedleverandør av et stort antall 3D, VR & AR produkter.
Skandinavisk distributør av VR4MAX.
Selskapet distribuerer i tillegg et stort utvalg av plug-in moduler til 3ds Max og SketchUp samt til mange DAK applikasjoner.
Foretaket er også leverandør av et stort utvalg av spesialiserte 3D programvare, maskinvare & tilbehør.
Infinity Innovations deltar som rådgiver, utvikler og leverandør i flere av tidens mest innovative 3d prosjekter
- både nasjonalt og internasjonalt.
Selskapet kan med bruk av sitt ekspertise og utstrakt internasjonal kontaktnett muligjør avansert prosjekter
- fra idéstadiet helt fram til ferdigstillelse.