OBS!
Etter 7. juli 2022 blir nye lisenser av V-Ray for SketchUp levert som del av V-Ray Collection pakker.

V-Ray for SketchUp kan også anskaffes som en del av SketchUp Studio pakken.

V-RAY V 6   -   Update 2   KAN   nedlastes   NÅ

v6.x nyheter - pdf