O B S !

I sammenheng med lansering av V-Ray v6 for Max - fra 7.juli 2022 ble hele lisens-systemet til Chaos Group lagd om.

V I K T I G S T E   E N D R I N G E R :

Kun abonnement lisenser for Collection blir levert til nye brukere.

Lisenser har 3 nivåer - Solo, Premium, og Enterprise

Alle løpende abonnement for enkeltplattform er blitt automatisk migrert til Premium

Eldre permanente lisenser (v3, Next & v5) kan migreres til Collection abonnement til redusert pris.

Eksisterende V-Ray  Permanent v5 lisenser kan fortsatt oppgraderes til V-Ray  v6 Permanent , men ingen oppgradering blir mulig etter dette - kun overgang til abonnement.

3-års abonnement gir rabatt på årsleie

Ved migrering fungerer permanente lisenser videre.

Network - flytende.

V-Ray for 3ds Max, Cinema 4D, Houdini, Maya, Nuke, Revit, Rhino, SketchUp, Unreal og Chaos Cosmos - pluss - Phoenix, Vantage (kun fram til slipp av v2) , Player & Scans

Network - flytende.

V-Ray for 3ds Max, Cinema 4D, Houdini, Maya, Nuke, Revit, Rhino, SketchUp, Unreal og Chaos Cosmos -pluss - Phoenix, Vantage (kun fram til slipp av v2) , Player & Scans

Minsteantall - 5 lisenser. Volumprising.

Standalone - Node locked

V-Ray for 3ds Max, Cinema 4D, Houdini, Maya, Nuke, Revit, Rhino, SketchUp, Unreal og Chaos Cosmos