O B S !

I sammenheng med lansering av V-Ray v6 for Max - fra 7.juli legges om hele lisens-systemet til Chaos Group.

V I K T I G S T E   E N D R I N G E R :

Kun abonnement lisenser for Collection blir leverte for nye brukere.

Lisenser har 3 nivåer - Solo, Premium, og Enterprise

Alle løpende abonnement for enkeltplattform blir automatisk migrert til Premium

Eldre permanente lisenser (v3, Next & v5) kan migreres til Collection abonnement til redusert pris.

Eksisterende V-Ray for Max Permanent (v3, Next, v5) kan fortsatt oppgraderes til V-Ray for Max v6

3-års abonnement gir rabatt på årsleie

Ved migrering fungerer permanente lisenser videre.

Network - flytende.

V-Ray for 3ds Max, Cinema 4D, Houdini, Maya, Nuke, Revit, Rhino, SketchUp, Unreal og Chaos Cosmos - pluss - Phoenix, Vantage, Player & Scans

Network - flytende.

V-Ray for 3ds Max, Cinema 4D, Houdini, Maya, Nuke, Revit, Rhino, SketchUp, Unreal og Chaos Cosmos -pluss - Phoenix, Vantage, Player & Scans

Minsteantall - 5 lisenser. Volumprising.

Standalone - Node locked

V-Ray for 3ds Max, Cinema 4D, Houdini, Maya, Nuke, Revit, Rhino, SketchUp, Unreal og Chaos Cosmos