OBS!
Etter 7. juli 2022 blir nye lisenser av V-Ray kun levert som del av V-Ray Collection pakker.

o p p g r a d e r i n g     f r a     V - R a y    S t u d e n t l i s e n s -

-t i l    C o m m e r c i a l    l i s e n s    n å     m u l i g.

30%  rabatt  på  Commercial  Årsleie  -  gjelder  Collection  &  enkelplatform  produkter.

Betingelser:

* Må eie ( eller ha eiet i de siste 6 månedene)  -  en studentlisens av Education Collection, V-Ray, VRscans, eller Phoenix FD

* Maks 1 - en lisens pr produkt til rabattert pris

* Gjelder kun for eindivider - ikke selskap /institusjon

* Gjelder ikke Commercial Render Noder

* Gjelder kun 1. års leie.

S p ø r s m å l ?

I tillegg til eksisterende Edu lisenser -

Nytt tilbud til studenter, lærere, skoler, universiteter etc

Samlet i  én standard lisens får man tilgang til nesten hele V-Ray & Phoenix programmsamling

For skoler og universiteter kan lisenser anskaffes med brukstid opptil 3 år.

Oppgradering fra eksisterende lisenser til collection er også mulig.

chaos cloud render credits

- kan nå også leveres til skoler, lærere og studenter