Nytt tilbud til studenter, lærere, skoler, universiteter etc

Samlet i  én standard lisens får man tilgang til nesten hele V-Ray & Phoenix programsamling

For skoler og universiteter kan lisenser anskaffes med brukstid opptil 3 år.

Oppgradering fra eksisterende lisenser til collection er også mulig.