Cloud Rendering  rett  fra  V-Ray

Kompatibel med: 

V-Ray Next for 3ds Max  -   V-Ray Next for Maya  -   V-Ray Next for SketchUp   -  V-Ray Next for Rhino

V-Ray 3.6 for SketchUp  -   V-Ray 3.6 for Rhino  -   V-Ray 3.6 for Revit

V-Ray 3.6 for Modo
V-Ray 3.7 for Cinema4D (*kun Stillbilder)  -    V-Ray for Houdini

- Og alle senere versjoner

Supporterer Forest Pro & RailClone

Chaos Cloud  -  nå  for  education


For testing av Chaous Cloud kan vi levere testlisenser - ta kontakt.

Flere kreditter selges I pakker av 100, 500, 1000 etc -  med lavere pris pr kreditt ved økende antall.