4. Generasjon  V-Ray - nå for Rhino

Mange nyheter - alle Next verktøy som gjør jobben raskere og enklere - f.eks:

Adaptive Dome Lights

Auto Eksponering & Hvit Balanse

Raskere Rendering

Enklere GU