Nyheter ved v6 .1.2:

BrukForest Colour Tint med Surface Tools

også I v6.x

Next kompatibel
Større bibliotek
Flere presets
Større fleksibilitet ved GUI, Seleksjon, 
Interactive Spline Distribution
Scatter med Particles
Høyere hastighet med V-Ray IPR

* Fri oppdatering for eksisterende abonnenter

Nå ogsåsluppet !

Fri bibliotekk av stein & bladmaterialer - lastes ned via Update Manager

Nøyaktig kontroll og styring av enorme mengder instances 

Kompatibel med :

Max 2019 eller tidligere.

Renderer:

V-Ray fram til NEXT  

Corona v 1.x

Arnold forMax 2019
Maxwell 3.x