Nyheter ved v6 .1.5:

Bl.a. full support for V-Ray for Next Update 1, VFB, Viewport IPR

sanntidsrendering, punktskyforbedring med Corona, ny Forest Colour etc.

* Fri oppdatering for eksisterende abonnenter

Nå ogsåsluppet !

Fri bibliotekk av stein & bladmaterialer - lastes ned via Update Manager

Nøyaktig kontroll og styring av enorme mengder instances 

Kompatibel med :

Max 2019 eller tidligere.

Renderer:

V-Ray fram til NEXT  

Corona v 1.x

Arnold forMax 2019
Maxwell 3.x