Avansert plugin renderer for 3DS Max & C4D

Meget bra for rendering av sener med organisk innhold.