Avansert plugin renderer for 3DS Max & C4D

Meget bra for rendering av sener med organisk innhold. 

v7  sluppet 21.juli

Ny Physical Material,  Clear Sky Model,  raskere rendering ,  flere presets  etc.

Fri oppgradering for eksisterende brukere

Alle nyheter:

Prøv  corona v7

Corona for 3dsMax  2019-2022

-----------------------------------------------------------------------------------

Corona for Cinema 4D - PC      Corona for C4D -  Mac