Avansert plugin renderer for 3DS Max & C4D

Meget bra for rendering av sener med organisk innhold. 

v6 sluppet 1.september

Ny Sky, random Tiling, Lens Effects, Materialer etc

Fri oppgradering for eksisterende brukere

Alle nyheter:

Prøv corona

Corona for 3dsMax 2017-2021

-----------------------------------------------------------------------------------

Corona for Cinema 4D - PC      Corona for C4D -  Mac