P

Parametrisk modelleringsplugin for 3ds Max 2022 og tidligere.

Array-basert metodikk ved bruk av Generator verktøy

Håndterer milliarder av polygoner .

Punktsky display

ett-klikk konvertering til instances

v5  nå  sluppet   -   fri  oppgradering  for  eksisterende  brukere