Oppdatering sluppet 18.desember 2018 - Update 1.1 - nedlasting

Nyheter bl.a.: Nytt sanntidsvindu - IPR, nye Lens Effects, flere GPU nyheter - Dispersion, raskere Take/Fog. Nye funksjoner I Physical Hair etc

Alle nyhetene

Rask oversikt

Overgang fra v3.x til Next ?

Oppgradering foretas som Workstation eller Workstation + Render Nodes

Kompatibilitetsoversikt (pdf)

Vi anbefaler også migrering til Online lisensiering samtidig med oppgradering.

Ta kontakt og vi assisterer med overgangen.