V-Ray Next for SketchUp- Hotfix 1 - 19.april

Asset management optimalisert

Bedre import fra 3ds Max

Alle oppdateringer i Hotfix 1Alle V-Ray for SketchUp v 3.x kjøpt etter 1.desember 2018 blir oppgradert uten kostnad.