Meget detaljert og fysisk nøyaktig materialbibliotek for V-Ray rendering med Max, Revit, Rhino, SketchUp, Maya etc

Nå  inkludert  i  V-Ray Premium  og  Enterprise Collection  lisenser