Meget utbredt renderer for mange platformer. Kom først for Max men brukes nå mye med Rhino, Revit, SketchUp etc. Raskt, effektivt, enkelt I bruk, mange presets.

Corona - Alternativ renderer for Max - bra på organiske vekster.

Frittstående , platformuavhengig renderer med direkteimport fra mange 3d DAK filformater.

Særlig tilpasset tekniske brukere.

Sanntids walk-through renderer for SketchUp. Fotometrisk belysning & analyse.