standalone sanntids ray-traced verktøy

************************

* Drag & Drop direkte fra V-Ray Scene filer (.vrscene)

* direktelink med 3DS Max - flere senere

* Animasjonsmodul, PB belysning, GI etc

* Håndterer milliarder av polygoner,

************************

For en intro-periode er Vantage uten kostnad.

Lisenser varer i 6 måneder.

************************

Systemkrav

Windows 10 med Update 1809 eller senere

NVIDIA  RTX  GPU (maks 2 stk)

NVIDIA Driver 419 eller senere • System RAM bør være likt eller større enn GPU Ram.

************************

infodok - pdf