Lysbasert sanntidsrendere som konverterer SketchUp Viewport til  Walk-Through verktøy

Belysning er via bl.a. IES Luminaire definisjoner

Innholder også Lux analysis for sanntids lysmålinger

- også  Geo-Location Insulation Analysis som visualiserer Kwh/m2/pr dag 

-Sol-energi analyse