Hurtig  renderingsverktøy  siktet  mot  arkitektbransjen  -  typisk bruksområde - kombinasjon  av  Revit  &  SketchUp

Leser  filer  fra  Revit,  3ds Max,  SketchUp,  AutoCAD,  Rhino  og  ArchiCAD

StorT  material -  og  modellbibliotek (PRO versjon)