Inngangsport til 3D modellering. Intuitivt, raskt & meget utbredt.

Frittstående fri-form modelleringspakke. Håndterer store modeller. Kommuniserer med mange 3d pakker.