Inngangsport til 3D modellering. Intuitivt, raskt & meget utbredt.

Frittstående fri-form modelleringspakke. Håndterer store modeller. Kommuniserer med mange 3d pakker.

Rimelig , komplett pakke for konstruksjon og interiørdesign. Innebygget renderer. Import/eksport av IFC / DWG og fra Revit RFA . Egen takkonstruksjonsmodul. Punktsky import.

Automatisering av mange funksjoner.

Mye opplæringsmaterial.

Fri-form Nurbs modelleringsverktøy. Mange plug-ins. 

Egen V-Ray versjon tilgjengelig.