FRI WEBINAR

Designer Felix Heuman fra Svensk 3D studio Holygon

holder SketchUp Pro webinar 5. april . kl 1030 - noe for alle - fra nystartet til avanserte.

Påmelding

SketchUp Pro 2019 sluppet - mange nyheter - bl.a.:

SketchUp Pro 2019  innholder :

SketchUp for Web, Trimble Connect for Business, SketchUp Viewer for iOS & Android, Apps for XR (HTC Vive, Oculus Rift, MS HoloLens, Windows Mixed Reality Headset) , Layout, Style Builder etc

Forbedringer til Layout

Utvidet grensesnitt

Flere linjetyper

DWG 2018 import/eksport

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fri oppdatering til alle med aktiv vedlikehold - 2019 lisenser sendes ut fortløpende.

Nå mulig med abonnement

Ny , utvidet pakke  - SketchUp Pro Studio - bundlet sammen med Sefaira

Rask, rimelig produksjon av 3d innhold uansett industri.