SketchUp Pro for Skoler, Studenter etc

Det leveres skolelisenser bade standalone & network, samt personlige studentlisenser.

Lærere kan få utstedt en lisens uten kostnad.