SketchUp Pro for Skoler, Studenter , Læreretc

 FRI WEBINAR

Designer Felix Heuman fra Svensk 3D studio Holygon

holder SketchUp Pro webinar 5. april . kl 1030 - noe for alle - fra nystartet til avanserte.

Påmelding

Det leveres skolelisenser bade standalone & network, samt personlige studentlisenser.

Lærere kan få utstedt en lisens uten kostnad.