Komplett digitalt, frittstående modellerings- og skulpteringsverktøy.

Tett integrert med 3ds Max

Kan håndtere store modeller (opptil 1 milliard polygoner)

v 2021  video

ZBrush   versjon   2021.6    sluppet  !

Fri oppgradering for eksisterende lisenser

- bruk  ZUpgrader  app  i  ZBrush  2021  mappen.

Nyheter bl.a.

Thick Skin,   Sculptris Pro Enhancements,   Contrast,   Curves Helper,  Preview Ambient Occlusion

Axis Rotation,  3D Connexion Mouse Support etc

ZBrush 2021.5 Live Stream Event - Alle nyhetene