omfattende,  modulbasert,  integrert  system  for  bygganalyse  og  visualisering

stor,  internasjonal  brukerbase

OpenBIM moduler for visualisering og analyse av alle aspekter av byggdesign

- lys, varme, wifi dekning, ventilasjon, belastning, akustikk,

økonomi, økologisk bærekraft, brannvern, brannhåndtering og slukking,

VVS, søppelhåndtering, solseler plannlegging bl.a.