kraftig, avansert verktøy for automatisk produksjon av 3d modell fra fotografier, video , punktsky / skann etc -samt fotoanalyse.

*   3D  Modell  fra  fotografier

*   3D  Terreng  produksjon  og  Analyse  fra  Dronefoto