Forest Pro- videreutviklet Skatter tillegg for store mengder instances. 

Rail Clone

The 3D Garden

Rask fotogrammetrisk pakke for 3d konstruksjon fra fotografier. Eksport I bl.a. .FBX,  Rhino, 3DS etc