Forest Pro- videreutviklet Skatter tillegg for store mengder instances. 

Rail Clone

The 3D Garden

Rask fotogrammetrisk pakke for 3d konstruksjon fra fotografier. Eksport I bl.a. .FBX,  Rhino, 3DS etc

Komplett digitalt, frittstående modellerings- og skulpteringsverktøy.
Tett integrert med 3ds Max
Kan håndtere store modeller (opptil 1 milliard polygoner)