Forest Pro- videreutviklet Skatter tillegg for store mengder instances. 

Rail Clone

The 3D Garden