b y g g v i s u a l i s e r i n g

*****************

- Har  du  lyst  til  å  få til dette...?

e l l e r   d e t t e ...?

e l l e r   d e t t e ?

Uansett  -  fremgangsmåten  er  den  samme.

*****

Enten  tegner  man  i  sin  egen

3d  verktøy,

ellers  kan  innhold

importeres  /  konverteres

fra   andre  designprogrammer  og  bibliotek.

Etter  endring  og  analyse

kan  senen  renderes

for  videre  kommunikasjon,  også  i  VR/AR

Ta  gjerne  kontakt  hvis  du  lurer  på veien  frem.