Høykvalitetskonverter fra/til 3ds Max

Spesialiserte frittstående konvertere for bade standard & eksotiske 3d formater.

Populær verktøy for optimalisert import/eksport fra 3ds Max.

Kan også brukes som standalone converter.

Rimeligpriset Standalone & Network lisenser for konvertering fra / og til mange formater som plugins for et stort antall designverktøy

Ny Konverter Extension for SketchUp Pro

Importerer FBX, OBJ, 3DS, ogDAE direkte.

Mange automatiserte funksjoner