Avansert konverter og optimaliseringsverktøy for SketchUp.

Forbereder materialer for V-Ray

optimaliserer mesh

Leser inn FBX, OBJ, 3DS, og DAE

meget rimelig intropris - kommersiell bruk av filene lisensieres videre.