Avansert render-verktøy for foto-realistiske visualiseringer fra SketchUp.

Høy renderhastighet, mange presets, sanntids output - også til VR HMD'er.

V-Ray Next for SketchUp - nå sluppet