Universal import/export konverter for nesten 40 forskjellige 3D formater. Leveres som plug-in for Max men også som standalone konverter.

Link til brosjyre - pdf