Power Translators Basic - importerer STEP, SAT, IGES, Rhino & SolidWorks

Power Translators Pro -import / modifiser/ eksport  STEP, SAT, IGES, Rhino & SolidWorks

Power Translators Pro - importerer orginale filer fraCatia, SolidWorks, Pro-E, SolidEdge, Unigraphics, Rhino, JT, Parasolid, STEP, IGES, og SAT

Power Surfacing for Solid Works

SubD basert solid-modelling organisk verktøy for industridesign for produksjon av SolidWorks flater og objekter.

Info om v5

Power Surfacing Reverse Engineering for Solid Works

Kraftig verktøy bygget på Surface Tools for konvertering ,bearbeidelse  og rasjonalisering av skannede mesh. Effektiv på store dataset.

Info om v5