Komplett pakke for bygningskonstruksjon, interiør design, analyse, kostnadsstyring, 


 Avansert miljøanalyse plug-in til Rhino v5 & v6 

 Evaluering av individuelle bygninger og urban landskap med bl.a:Radiation Maps, Photorealistic Renderings, Climate-Based Daylighting Metrics, Annual and Individual Time Step Glare Analysis, LEED and CHPS Daylighting Compliance, and Single Thermal Zone Energy and Load Calculations

Analyseverktøy for SketchUp og Revit for rask display av verdier for Energibruk og kostnad, Dagslys, Komfortopplevelse og  Varme/Kjølingssystemer