Avansert material og skannverktøy for produksjon av fysisk-baserte teksturer (PBR)

Komplett verktøy for fysisk-baserte teksturer - opptil 8K

3D Paint, UV Mapping, Friform modellering, 3D Print

Klassisk standardverktøy for modellering/skulptering - og håndtering av store filer.