Friform modellering fra digital leire.

3D Paint, UV mapping, 3D Print Eksport