Enkel eksport av V-Ray sener fra Max, Maya, SketchUp, etc og import til Unreal. Automatisk konvertering av materialer.