OBS!
Etter 7. juli 2022 blir nye lisenser av V-Ray for Unreal kun levert som del av V-Ray Collection pakker.

v5  - nå sluppet -  nedlasting

Custom light baking controls
Respect pivot points

Selective export

Post-processing 

Coat layer

Intel Open Image Denoise

Blue noise sampling

V-Ray for Unreal brosjyre


Enkel eksport av V-Ray sener fra Max, Maya, SketchUp, etc og import til Unreal. Automatisk konvertering av materialer.