NÅ er den klar !

Enkel eksport av V-Ray sener fra Max, Maya, SketchUp, etc og import til Unreal. Automatsik konvertering av materialer.