Vi kan levere følgende eksport plugins for Revit:

3D PDF, GLTF, OBJ, FBX, Collada, Android / iPad, SketchUp

Meget utbredt fotorealistisk renderer for Revit

Håndterer effektivt punktsky direkte I Revit.

Mange importformater.

Ett-klikk eksporter fra Revit direkte til SketchUp .SKP

Analyseverktøy for Varme/Kjøling (HVAC), Energi, Dagslys, Komfort, samt kostnader ved tiltak/endring.