effektivt punktskyhåndtering direkte I revit

-supporterer revit 2021, 2020, 2019, 2018


INNHOLD

Undet gir raskere oversikt, økt kontroll, bedre ytelse gjennom konvertering av punktsky til dynamiske bilder (orthofoto). Raskere produksjon uten endring i modelleringsmetoder.

hvordan gjør man...?