effektivt punktskyhåndtering direkte I revit

supporterer revit 2020, 2019, 2018