Kraftig parametrisk Urban Design verktøy for rask, konseptuell bygningsmasser I SketchUp eller Rhino

Nøkkeltallene kalkuleres I sanntid - dvs Brutto gulvareal, antall parkeringsplasser, avstand til nabobygg mm. Automatisk detektering av konflikter med eksisterende regelverk / bygningsforskrifter etc.

Modelur 2021 sluppet!

Nyheter bl.a.

Massing generator

Intro  til  massing  generator  +  Tutorial

 kart over åpne urban design konkurRanser

- her