Kraftig parametrisk urban design verktøy for rask, konseptuell bygningsmasser. Nøkkeltallene kalkuleres I sanntid - dvs Brutto gulvareal, antall parkeringsplasser, avstand til nabobygg mm. Automatisk detektering av konflikter med eksisterende regelverk / bygningsforskrifter etc.