Meget kraftig FD pakke

- spesielt for kombinasjonen Max & V-Ray .

 Mye brukt røyk, ild, støv, eksplosjons-simulator.

Rendrer til Scanline, Mental Ray, Arnold & V-Ray,