Rimelig lettutgave av Archine XP med store muligheter.