Home    Siste Nytt    Produkter    Kontakt    English

HMD

horizontal rule

HMD for VR

For å skape immersive (nedsunket)  Virtual Reality (VR) er betingelser bl.a. at venstre & høyre øyet får hvert sitt bilde av den virtuelle verdenen.

Forskyvningen mellom billedsettene skaper illusjonen av dybde.

I tillegg blir hodebevegelsene registrert (tracked) og dette informasjonen sendes til grafikksystemet som beregner nye bilder basert på hodestillingen.

Man får da en følelse av å være inne i 3d motivet.

Vi leverer et utvalg av HMD'er fra  diverse produsenter & kan anbefale riktig løsning for deres behov.

Tracking etc

horizontal rule

IWear - på lager!

horizontal rule

horizontal rule

HMD for AR

Her legges grafikken som et lag nøyaktig plassert oppe på den eksisterende verdenen

horizontal rule

 

Home    Siste Nytt    Produkter    Kontakt    English