Home    Siste Nytt    Produkter    Kontakt    English

3D Trackers

horizontal rule

Disse er følere som overfører sin posisjon & orientasjon i 3d rom til en port på maskinen.

Denne sanntids informasjonsstrømmen er enten lagret som motion capture data

for senere styring av animasjon eller styrer sanntids grafiske systemer

for oppdatering av display'er som HMD'er eller fremvisere.

Forskjellene mellom modellene  kan være bl.a. antall akser tracket (degrees of freedom),

antall sampling pr sek, størrelse, latency (treghet), trådløs eller ikke etc.

horizontal rule

Colibri

Ascension

Intersense

Polhemus

horizontal rule

Body Tracking

horizontal rule

Mer info

horizontal rule

Home    Siste Nytt    Produkter    Kontakt    English